Zámer budúceho centra

Detail udalosti

A tu je zámer budúceho centra v horách:

Zámerom centra je prostredníctvom bezprostredného kontaktu s prírodou v tradičnom

prostredí kopaničiarskej usadlosti na Kysuciach ( alebo v oblasti Horného Považia...tu je vôľa k zmene miesta, podľa objavenia ideálneho)

podporovať rozvoj a zdravie tela i ducha človeka. Cez návrat ku koreňom, k tradíciám, k

pôde a miestu, kde žijeme nachádzať cestu k spojeniu sa s vlastným vnútrom a k

sebarealizácii.

Rozvíjanie k prírode blízkeho a šetrného spôsobu života, podpora biodiverzity,

regionálnych tradícií a remesiel prostredníctvom organizovania kurzov, praktických

seminárov, pobytov a rôznych foriem publikačnej, informačnej, edukačnej, kultúrnej,

umeleckej, voľno-časovej a realizačnej činnosti.

Projekt bude zameraný všestranne, jedným z jeho zámerov je i podpora regiónu

prostredníctvom našej i zahraničnej agroturistiky a poskytovanie služieb v tomto duchu.

Súčasťou projektu je i malá modelová permakultúrna záhrada a chov zvierat v malom v

rámci zásad ekologického hospodárenia za účelom environmentálneho vzdelávania a

čiastočnej sebestačnosti.

Poskytovanie lektorom celoročne priestory pre uskutočnenie kurzov a seminárov

zameraných na uvedené oblasti.

 

.... miesto na Zemi, kde bezprostredný kontakt s prírodou a celostný prístup k životu rozvíjajú všetky aspekty ľudskej Bytosti.

...miesto na Zemi, kde návrat ku koreňom a tradíciám, k pôde a miestu kde žijeme, zveľaďuje zdravie tela i ducha človeka.

...miesto na Zemi, kde prírode blízky a šetrný spôsob života podporuje diverzitu a zdravie prírody

...miesto na Zemi, kde sa môžeme ponoriť do ticha a vône hôr...tam, kde sa v bezpečí môžeme vnárať do tajov vlastnej duše...

...miesto na Zemi pre Nás všetkých!

Vytvorme také miesto spoločne! Vráťme sa späť k sebe, k svojim koreňom, k Matke Zemi!

 

www.oz-carozem.sk