ČaroZem

Detail udalosti

ČaroZem

.... miesto na Zemi, kde bezprostredný kontakt s prírodou a celostný prístup k životu rozvíjajú všetky aspekty ľudskej Bytosti.

...miesto na Zemi, kde návrat ku koreňom a tradíciám, k pôde a miestu kde žijeme, zveľaďuje zdravie tela i ducha človeka.

...miesto na Zemi, kde prírode blízky a šetrný spôsob života podporuje diverzitu a zdravie prírody

...miesto na Zemi, kde sa môžeme ponoriť do ticha a vône hôr...tam, kde sa v bezpečí môžeme vnárať do tajov vlastnej duše...

...miesto na Zemi pre Nás všetkých!

Vytvorme také miesto spoločne! Vráťme sa späť k sebe, k svojim koreňom, k Matke Zemi!

 

www.oz-carozem.sk