,

G:iG:iČaroZem

Podrobnosti o udalosti

ČaroZem

…. miesto na Zemi, kde bezprostredný kontakt s prírodou a celostný prístup k životu rozvíjajú všetky aspekty ľudskej Bytosti.

…miesto na Zemi, kde návrat ku koreňom a tradíciám, k pôde a miestu kde žijeme, zveľaďuje zdravie tela i ducha človeka.

…miesto na Zemi, kde prírode blízky a šetrný spôsob života podporuje diverzitu a zdravie prírody

…miesto na Zemi, kde sa môžeme ponoriť do ticha a vône hôr…tam, kde sa v bezpečí môžeme vnárať do tajov vlastnej duše…

…miesto na Zemi pre Nás všetkých!

Vytvorme také miesto spoločne! Vráťme sa späť k sebe, k svojim koreňom, k Matke Zemi!

 

www.oz-carozem.sk

Čas

() G:i - G:i

X