Narodila som sa na Veľkonočný pondelok roku 1980. Detstvo som strávila na zemiakovom poli u starých rodičov, na lúkach a lesoch u krstnej mamy, v zámockom parku v Budatíne. Vyštudovala som estetiku na UK v Bratislave. Príliš teoretická a multifilozofická veda estetiky ma ťahala ďaleko od reality a tak som si vzdelanie dopĺňala praktickými kurzami a školeniami (sprievodca cestovného ruchu, zdravotnícke kurzy atd). Začala som sa venovať masážam a absolvovala som akreditovaný kurz klasickej masáže a kurz reflexnej masáže chodidel.

Už počas štúdia som precestovala kus sveta a cesty do rozvojových krajín ma nenechali ľahostajnou. Po vysokej škole som podstúpila tréning v UK jako Development Instructor (DI) – inštruktor rozvoja. Pôsobila som na rôznych projektoch v rozvojových krajinách (Afrika, Belize…), v rôznych školiacich centrách pre DI (UK, Dánsko, USA). Neskôr spolu s tímom štyroch rozvojových pracovníkov som založila školiace centrum  na východokaribskom ostrove St. Vincent (Richmond Vale Academy) a dva roky som ho viedla. Táto práca ma naučila obrovskej úcte voči všetkému živému i neživému na tejto úžasnej planéte. Úctu k životu i smrti, úctu k ľuďom, zvieratám, horám, slnku ,ku každému steblu trávy! Dala mi pochopenie, že všetko na tejto Zemi je neodvratne a neoddeliteľne späté a všetko so všetkým súvisí a navzájom je na sebe závislé! Cez toto pochopenie sa mi otvorili oči a uvidela som, že skutočná „záchrana“ rozvojových krajín neväzí v mravčej práci nespočetných neziskových organizácií, ale v zmene postoja každého obyvateľa tejto Zeme, v zmene vnímania jednotlivca….S rozvojovou prácou súvisí i snaha o trvalú udržateľnosť života na našej čarovnej planéte. Preto nie len permakultúra a jej dizajn, ale i environmentálne vzdelávanie a projekty uberajúce sa týmto smerom sa stali jednou z mojich záľub.

Práca v rozvojovom sektore ma okľukou priviedla i k intenzívnej vnútornej práci na sebe. Tá bola potrebná k udržaniu vnútornej rovnováhy v najbiednejších krajinách sveta, kde rovnováhy nieto. Ako diplomovaná odborníčka na prevenciu a znižovanie rizika nákazy HIV&AIDS som sa začala intenzívnejšie venovať otázke nielen fyzického ale i duševného zdravia.

V roku 2008 som dospela k tzv. syndrómu vyhorenia rozvojového pracovníka a vrátila som sa do Európy s cieľom samoliečby a hľadania duchovnej cesty. Joga a meditácia vhľadu (vipassana) ma preniesli dvojročným pobytom a prácou na Ministerstve školstva v Prahe. Sily boli obnovené a energia začala opäť prúdiť, čas dozrel a prišlo volanie po intenzite…Toto volanie ma priviedlo do Indie, kde som presne počas 365 dní prechádzala neuveriteľne intenzívnou transformáciou, učila sa o sebe a spoznávala programy a vzorce, ktoré nás sprevádzajú od detstva, stretávala silných majstrov, oholila si dlhokánske vlasy a takmer sa stala mníškou…Moje osobné procesy prebiehali na pozadí štúdia Ľudského vedomia, jogovej a alternatívnej terapie na Dev Sanskriti Viswadyalay University v Haridware, čo bol hlavný dôvod môjho dlhodobého presunu smerom na východ.

Po dvojsemestrálnom ročnom štúdiu som si vyslúžila titul PGD (postgraduálny diplom) a vrátila som sa na rodnú hrudu aby som sa stala prostredníkom medzi východnou filozofiou a jogou ako životnou cestou a západným spôsobom uvažovania. Iniciáciu do Gayatri Mantry a prijatím zosnulého indického reformátora za učiteľa som si jednak potvrdila svoj vzťah k východnej tradícii a tiež porozumela svojim niekoľkým minulým inkarnáciám na východe.  Uvedomením si svojho pôvodu a neexistencie náhody pristátia inkarnačného padáku v strede Európy, v slovenskom tele, som prijala koncept učiteľa vo všetkom a všetkých čo ma obklopujú….. Na opakovaných cestách do Indie navštevujem  silné spirituálne miesta, ktorých Silu a Energiu sprostredkúvam i pútnikom z našich krajín. Neustále sa učím novým veciam, spoznávam rôzne techniky, majstrov, školy. Absolvovala som mnohé semináre a workshopy, meditačné retreaty a certifikované kurzy. Medzi tie najznámejšie patrí Sivananda Teacher Training , Iyengar yoga training. Tak, aby som pochopila ako fungujú živly prírody a celok Matky Zeme v nás, vybrala som sa nedávno i do Amazónskeho pralesa v Ekvádore, kde som absolvovala dvojmesačný výcvik šamanskej práce s elementami Zeme.

indicka-put-2013_23Do tohto života som sa prišla učiť ako vytvoriť kmeň, ktorý môže zapúšťať korene hlboko v zemi a vetvami rásť vysoko k nebesiam. A prostredníctvom daru, ktorý mi bol daný do vienka, ukazovať i ostatným bytostiam, ako tvoriť takýto kmeň!  Indickú filozofiu, jogu, naturopatiu, akupresúru, pránické liečenie, tuzemské i ayurvédske bylinky, masáže, rituálne techniky a silnú spätosť s Matkou Zemou a bezprostrednú blízkosť jej lona používam ako prostriedky k prinavráteniu rovnováhy fyzického, duševného, emočného a duchovného tela. K prinavráteniu do stredu bytosti, k duši a k spojeniu sa s jej zámerom, k prapodstate, k božskému princípu a prazákladu v nás…

Všetko je súčasťou Veľkého Mystéria, mojou filozofiou preto je nesúdenie, spájanie, sebaprijatie, umiernenosť a predovšetkým Láska…

Všetko sa neustále mení…Najväčšou výzvou pre človeka je zostať pozorovateľom a súčasne  prevziať plnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v jeho vesmíre, pretože ten je odrazom jeho vnútra!

S láskou a úctou

Pranam

Mgr. Petra Sara Pavitra Pavlacova, PGDipl