Yoga Therapy

Na víkendových, denných, večerných a iných seminároch a workshopoch sa venujeme hlbšie a podrobnejšie  témam, ktorých sa na hodinách len dotkneme,  kráčame do hĺbky seba, objavujeme skrytý potenciál nášho tela a mysle, spájame sa s dušou a posilňujeme ducha, pracujeme so silou dychu, prírody, skupiny….Darujeme čas sebe a nastupujeme púť do ríše našej duše!

Pri  individuálnych terapiách a osobných konzultáciách pristupujem ku klientovi ako k celostnej bytosti. Venujem sa nie len diagnostike súčastného zdravotného a mentálneho stavu, ale spoločne s klientom skúmame a hľadáme i príčiny choroby. Tá má často korene hlboko v minulosti, v detstve, v nedoriešených vzťahoch, v opakujúcich sa programoch, v toxických emóciách…..