Pri  individuálnych terapiách a osobných konzultáciách pristupujem ku klientovi ako k celostnej bytosti. Venujem sa nie len diagnostike súčastného zdravotného a mentálneho stavu, ale spoločne s klientom skúmame a hľadáme i príčiny choroby. Tá má často korene hlboko v minulosti, v detstve, v nedoriešených vzťahoch, v opakujúcich sa programoch, v toxických emóciách…..K riešeniu problému pristupujem komplexne a veľkú váhu prikladám dôležitosti uvedomenia si zodpovednosti každého z nás za svoje zdravie, duševnú pohodu, šťastie…

A tak sa spolu s bytosťou, ktorá ku mne príde za účelom liečenia, spoločne vydáme na cestu hľadania odpovedí na otázky tela a duše, na cestu odpustenia a uvedomenia si zodpovednosti za vlastný život!

V rámci individuálnych terapií a osobného poradenstva používam metódy jógovej terapie (práca s telom a jeho energetikou cez asany a dychové techniky –pranayamu– , očistné techniky –shatkarmy-), naturopatie, masáže, akupresúry dlane, reflexológie plosky nohy. Súčasťou liečby sú i  bylinné zmesi, tinktúry a oleje z  byliniek pochádzajúcich z lúk a hôr malebných Kysúc. Jedným zo základných odporúčaní je i zmena stravy a nastavenie osobného jedálnička.

Venujem sa i vedeným detoxikačným programom a očistným technikám, ktoré sú často neodmysliteľnou súčasťou liečenia, ale i prospešným procesom pre udržanie sviežosti a zdravia.

S radosťou sa venujem tým, ktorí to myslia so svojim zdravím a cestou do tajov duše vážne! I keď cesta je dlhá, cez individuálne hodiny Hatha jógy, terapeutickej jógy, Sivananda jógy a meditácie sa postupne krôčik po krôčiku budeme spoločne približovať k cieľu!

Všetci ste srdečne vítaní! Som tu pre Vás! Mojim zámerom v tomto zrodení je pomáhať Vám nájsť cestu k sebe, k pokoju a láske, zdraviu a šťastiu tu a teraz!

Pranama

Petra Sara Pavitra